Livsverket

Stora delar av verksamheten baserar sig på våra föräldrars livsverk. Våra föräldrar Börje och Marianne Holmberg – och vi som deras hjälpredor- har fungerat som yrkesfiskare på orten i decennier. De har genom hårt arbete och stark tro på det de gör lyckats livnära sig på yrkesfiske under årtionden

Familjeföretag med starka rötter

Holmbergs startade i stort sätt från noll, men lyckades genom hårt och enträget arbete framgångsrikt utveckla fiskeriverksamheten med tiden i tiden. Då fiskförädlingen kom med i bilden skedde kontinuerliga förändringar mot bättre tider. Idag inkluderar sortimentet tiotals olika fiskprodukter. Strömmingsinläggningar, färsk, gravad och rökt fisk, saltströmming, vassbuk samt mycket annat. Clara och Carina har vid sidan av sina ordinarie arbeten deltagit i familjeföretagets uppgifter sedan barnsben och är idag de som axlar ansvaret i den fortsatta verksamheten. Brodern Marcus har deltagit i säsongsarbetet vid behov.

Mamma Mariannes arv

I den fortsatta traditionen vill vi gärna nämna mamma Marianne, fastän hon inte längre finns bland oss. Marianne insjuknade hösten 2016 i aggressiv, obotlig cancer och lämnade oss i stor sorg och saknad den 1 juli 2017. Marianne var en unik, stark, legendarisk och yrkeskunnig kvinna. Hennes arv bär en stor och otroligt viktig del av vår historia och hon kan inte bli förbi passerad då vår historia redovisas.

Många förknippar Marianne med ett stort och genuint intresse för mat. För fisk i alla former men också för alla möjliga andra råvaror. Hennes talanger i köket har gett upphov till mängder av läckra recept och rätter. Under de senaste decennierna har hon varit är en drivande kraft bakom fiskförädlingen samt deltagit i utvecklingen av många nya, fungerande fiskrecept. Hennes verksamhet och precisa känsla över vad som ligger rätt i tiden har hennes medverkan i fiskförädlingen utvecklats enormt de senaste årtiondena.

Kunskap, intresse och hårt arbete

Från att i tiderna tillsammans med pappa Börje arbetat med oförädlad fisk till att idag kunna erbjuda ett otroligt mångsidigt sortiment av produkter, kräver inte enbart kunskap, intresse och hårt arbete, utan även förmåga att knoga segt och envist, med stort tålamod och mod.

Det kräver en förmåga att inspirera samt låta sig inspireras utan att ge upp. Det kräver yrkesstolthet. Dessa egenskaper samt många därtill har våra föräldrar visat prov på under årens lopp. Det är nu vår tur att plocka fram och visa prov på dessa egenskaper. Hoppas vi har dem i blodet.