Krog Four U – Gamla Posten

Gamla Posten uppfördes sannolikt redan på 1820 – talet i empirestil med valmat tak, sexrutiga fönster och gul fasadfärg med lodrät brädfodring. Under åren har huset inrymt bland annat post och länsmanskansli. Huset är av museiverket klassificerat som en kulturhistoriskt värdefull byggnad med regionalt värde. Vi köpte fastigheten i uruselt skick hösten 2019.

Huset genomgår nu en omfattande restaurering. Arbetet sker i etapper och projektet kommer att ta tid. Ha överseende, det kommer att ta lång tid innan allting – inklusive gården – kan anses vara klart.

Verksamheten enligt temakoncept

Verksamheten i Gamla Posten kommer att ske enligt temakoncept och vi håller öppet endast då och då. Vi hänvisar därför till vårt väl etablerade café på andra sidan torget – fin stämning, ett stort och uppskattat sortiment av både salt och sött samt personlig och flexibel service. Fiskdiskarna där är vanligtvis öppna ett par gånger i veckan. Titta in hos oss där så berättar vi mera. Titta in i posthuset då ni ser att det är öppet. 😊